Produkt dnia
Obsługa płatności online
Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego 

Owieczkowo.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawcą i jednocześnie Administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.owieczkowo.pl jest firma VIP COLOR prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą VIP COLOR Joanna Bronkowska - Sotelo, ul. Żurawinowa 25 B, 05-270 Marki, numer NIP: 113-090-48-87.

2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@owieczkowo.pl  lub pod nr tel.: 505 45 00 40.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 

§2 Definicje pojęć użytych w regulaminie

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym www. owieczkowo.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

2. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Klient/Usługobiorca – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca/Usługodawca – VIP COLOR Joanna Bronkowska – Sotelo, ul. Żurawinowa 25 B , 05-270 Marki; NIP 1130904887.

5. Strony umowy – Sprzedawca i Klient.

6. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczy następujące usługi:

a) możliwość zapoznania się z ofertą Sklepu,

b) rejestracja i prowadzenie Konta Klienta, 

c) składanie zamówień poprzez formularz zamówienia,

d) pozostałe usługi dodatkowe: Newsletter, Dodaj opinię, Przypomnij hasło, Dodaj do przechowalni, Poleć znajomemu.

7. Konto Klienta – pole oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zawierające dane Klienta na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych zamówień.

8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

9. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania/zakupu w nim produktów.

10. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

 

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest posiadanie :

• urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne;

• dostęp do sieci internet;

• adres poczty e-mail.

2. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń w związku z korzystaniem z sieci Internet, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie w szczególności posiadać zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

3. Usługodawca do świadczenia usług drogą elektroniczną wykorzystuje mechanizm plików cookies. Stosowane pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i dostosować stronę Sklepu do jego indywidualnych ustawień. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

 

§4 Rejestracja i logowanie  

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając login, adres e-mail oraz hasło.

2. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą;

• do korzystania z usług sklepu przystąpiłem dobrowolnie.

6. Zarejestrowany Klient ma prawo :

• dostępu do swoich danych oraz historii zamówień;

• zmiany swoich danych;

• zmiany swojego hasła;

• zamówienia produktów w sklepie;

• otrzymywania indywidualnych rabatów;

• usunięcia swojego konta.

7. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący konto. Z chwilą dokonania aktywacji zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta na czas nieoznaczony.

8. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

9. W przypadku utraty hasła, możliwe jest wygenerowanie nowego hasła poprzez usługę „Przypomnij hasło”.

10. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

11. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z pełnym poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient nie może kopiować, rozpowszechniać ani modyfikować treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody właściciela.

12. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

13. Umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta Usługobiorca może wypowiedzieć w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: sklep@owieczkowo.pl lub w formie pisemnej na adres: VIP COLOR Joanna Bronkowska - Sotelo, ul. Żurawinowa 25 B, 05-270 Marki. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że Strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

14. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy:

a) Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym;

b) Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska);

c) nastąpi zamknięcie lub likwidacja Sklepu internetowego.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

 

§5 Zakupy w Sklepie/Zamówienia

1. Informacje podane o towarach na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ( art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.)

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.

3. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy wybrać produkt i potwierdzić wybór dodając go do koszyka.

4. Następnym krokiem jest przejście do zawartości koszyka gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka poprzez zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie danego produktu.

5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie sposobów dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia podając dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia poprzez:

a) wypełnienie formularza zamówienia bez konieczności rejestracji i logowania do Konta;

b) zalogowanie do Konta (jeśli już posiada);

c) rejestrację Konta.

6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie do Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz linkiem do niniejszego Regulaminu.

 

§6 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto czyli zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).  

2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy towaru. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest przez Klienta w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie zamówienia wraz z kosztami dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.

 

§7 Płatność za zamówienie

1. Aby dokonać zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia Klient ma do wyboru formy płatności:

a) przelew natychmiastowy on-line realizowany przez firmę Przelewy24,

b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c) płatność za pobraniem u kuriera lub w paczkomacie InPost przy odbiorze przesyłki.

2. Klient wybierając przelew natychmiastowy on-line wyraża zgodę na przekazanie oraz przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do właściwego przeprowadzenia procesu płatności elektronicznej przez firmę Przelewy24 w procesie zakupowym w sklepie internetowym www.owieczkowo.pl. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych danych w całym procesie płatniczym. Wszystkie błędy ( zamierzone i nie zamierzone ) popełnione przez Klienta w trakcie płatności internetowej on-line leżą po jego stronie odpowiedzialności.

Klient może skorzystać z różnych metod płatności internetowych ( np. e-Transfer, Blik, karta płatnicza ) dostarczanych przez firmę Przelewy24.

 3. Zapłaty przelewem tradycyjnym należy dokonać na podany rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank – nr rachunku: 47 1140 2004 0000 3702 6954 8497.

 W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia.

4. W przypadku wybrania płatności przelewem tradycyjnym, płatność należy uregulować w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

5. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, płatność należy uregulować gotówką lub kartą ( możliwe formy płatności zależą od firmy transportującej paczkę zgodnie z wyborem jakiego dokonał Klient przy zakupie produktów w Sklepie ) przy odbiorze przesyłki.

6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

7. Sprzedawca może wystawić tzw. fakturę VAT, na wyraźne życzenie Klienta i po podaniu wszystkich koniecznych do tego dokumentu danych. 

 

§8 Dostawa

1. Towary dostarczane są na terenie Polski za pośrednictwem przewoźnika: InPost.

2. Dostawa towaru realizowana jest w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:  

a) przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b) przy płatności za pobraniem, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient. Koszt dostawy jest każdorazowo podany w trakcie wyboru formy dostawy podczas składania zamówienia.

5. Sprzedawca udostępnia możliwość odbioru osobistego towaru w swojej siedzibie pod adresem: ul. Żurawinowa 25 B, 05-270 Marki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

§9 Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: sklep@owieczkowo.pl lub pisemnie na adres: VIP Color Joanna Bronkowska – Sotelo, ul. Żurawinowa 25 B, 05-270 Marki.

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: VIP COLOR Joanna Bronkowska – Sotelo, ul. Żurawinowa 25 B, 05-270 Marki.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument.

5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: VIP COLOR Joanna Bronkowska – Sotelo, ul. Żurawinowa 25 B, 05-270 Marki.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§10 Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu Cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3. Od 1-go stycznia 2023 roku zgodnie z Dyrektywą (UE) 2019/771 (tzw. dyrektywa Omnibus) obowiązują nowe zasady udzielania "rękojmi" rozumianej jako "zgodność z umową towaru" kupionego przez konsumenta od przedsiębiorcy.

a) Czas na reklamację z tytułu "braku zgodności towaru z umową" wynosi 2 lata tylko dla Konsumentów i dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jeśli zakup nie miał charakteru zawodowego.

4. Reklamację z tytułu "braku zgodności towaru z umową" można złożyć w następujący sposób:

a) pisemnie na adres: VIP COLOR Joanna Bronkowska – Sotelo, ul. Żurawinowa 25 B, 05-270 Marki;

b) drogą elektroniczną na adres: sklep@owieczkowo.pl .

5. W reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu poczty e-mail, numeru telefonu, dane dotyczące wadliwego towaru (nazwa towaru, data zakupu, nr zamówienia, opis wady w towarze a w szczególności rodzaju i daty jej wystąpienia, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego) co ułatwi procedurę reklamacyjną. 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.5, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

8. Wadliwy towar należy dostarczyć na adres: VIP COLOR Joanna Bronkowska – Sotelo, ul. Żurawinowa 25 B, 05-270 Marki.

9. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

UWAGA: Informujemy, że poszczególne partie produktu mogą się od siebie różnić.  

             Kolory przedstawione na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od indywidualnych ustawień monitora.

NIE JEST TO PODSTAWĄ DO REKLAMACJI.

 

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

2. Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych instytucji zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem roszczeń:

a) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą;

b) złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; 

c) skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

d) skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.pl 

e) skorzystać z internetowej platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

 

§12 Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących - osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§13 Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z obowiązującym prawem umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca ma prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, dla poprawy bezpieczeństwa świadczonych usług, zmiany funkcjonalności Konta Klienta, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętych regulaminem, zmiany danych Usługodawcy, w tym adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.

3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie tych zmian.

4. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.

5. O zmianach w regulaminie Konta Usługodawca poinformuje Kupujących, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu poczty e-mail przypisanego do Konta.

6. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym. 

7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym/ Konsumentami zostaną poddane sądom właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

8. Jeżeli kupującym NIE jest Konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

9. Fotografie produktów oraz pozostałe materiały, w szczególności teksty, grafiki, opisy, opublikowane na stronie Sklepu internetowego stanowią własność Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia pojawienia się na stronie internetowej sklepu.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.        Polityka prywatności

 

Załącznik nr 1  do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

– Adresat:

VIP COLOR Joanna Bronkowska - Sotelo, ul. Żurawinowa 25 B, 05-270 Marki; adres e-mail: sklep@owieczkowo.pl ; numer telefonu: 505 45 00 40.

 

 

– Ja/My(*) ….......................................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*) /umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /umowy o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*) 

- Nr zamówienia

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) 

– Adres Konsumenta(-ów) 

– Podpis Konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

– Data 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl